TOKYO SHINJUKU

店内产品系列:
Calzedonia
3-17-3 Shinjuku, Shinjuku-ku, TOKYO, 160-0022, JPKATK, Japan
+81 3 6380 6865
获得指向
{0}附近的其他店铺,{1}